Tạp chí Mẹ & Bé

Danh mục các nhãn hiệu

Thương hiệu Richell

Richell coi việc "Tạo ra những sản phẩm tốt" để mang lại hạnh phúc cho mọi người là nguồn gốc của sự phát triển. “Những sản phẩm tốt" không chỉ là sự đóng góp xã hội mà còn là trách nhiệm xã hội được Richell tâm niệm. Thế giới Mẹ và Bé cố gắng mang đến cho trẻ những sản phẩm như vậy.